Nemůžete si vybrat? Pomůžeme Vám.
zavolejte nám +420 603 591 568
Nemůžete si vybrat? Pomůžeme Vám. zavolejte nám
+420 603 591 568
Kontakty
Doprava zboží zdarma
Vzorky tapet zdarma
Rady, tipy, návody
O čem se mluví

Ochrana tapet a nátěrů 0,25 l / ochranný nátěr na tapety Pufas

Kód produktu: 0002-35
Rozměr, obsah, hmotnost: 250 ml
Skupina zboží: pomocné produkty
Výrobce: Pufas - Německo
Dostupnost:
Skladem

Cena s DPH

129 Kč

Popis produktu

OCHRANA TAPET A NÁTĚRŮ 0,25 l

Bezbarvý ochranný nátěr pro tapety, disperzní barvy, cihly, přírodní a umělé zdivo, plakáty, koláže, mapy atd., pro vnitřní použití. Po použití tohoto prostředku silně namáhané podklady odpuzují špínu a jsou odolné vůči vodě.

 

•bez rozpouštědel
•na bázi akrylátu
•transparentní
•stálý na světle - nežloutne
•odolný vůči otěru a omytí
•stupeň lesku nastavitelný ředěním s vodou

TECHNICKÝ LIST

PUFAS TAPETENSCHUTZ (OCHRANA TAPET A NÁTĚRŮ)
Vodou ředitelný, bezbarvý, prodyšný a omyvatelný nátěr pro interiéry.
Oblast použití:

Pufas Tapetenschutz (Přípravek na ochranu tapet a nátěrů) je disperzní, nežloutnoucí, otěruvzdorný, nečistotám a vodě odolný ochranný nátěr vhodný pro úpravu ploch tapet, nátěrů disperzních barev, omítek, režného zdiva, přírodního i umělého kamene v interiérech. V neředěném stavu lesklý, stupeň lesku (přechod do matu) lze regulovat ředěním vodou až do poměru 1:4 tj. 1 l přípravku ku 4 l vody. Lehce čistitelný. Není vhodný pro kovy a umělé hmoty!

Určení:

Výrobek je dovážen a distribuován v omezeném množství a to pouze v HOBBY BALENÍ pro prodej v maloobchodní síti. Je určen výhradně pro provádění lokálních oprav resp. jiných prací svépomocí , ne pro plošné využití ve smyslu NV č.163/2002 Sb.

Technické údaje:

Surovinová báze: styrol-akrylátová disperze, pomocné přípravky, voda
Hustota: 1,00 g/cm³
Hodnota pH: 7 – 8
Spotřeba: 100 – 150 ml neředěné disperze / 1 m²

Příprava podkladu:

Podklad musí být vyschlý, únosný, bez nepevných či loupajících se částí, nečistot, mastnoty, plísní, výkvětů apod. Tapety musí být pevně nalepeny, slepení úplně vyschlé.

Zpracování:

Disperzi nanášet štětcem, válečkem nebo nástřikem. Stupeň lesku závisí na struktuře podkladu a poměru ředění, je třeba jej ověřit na zkušebním vzorku. Pro dosažení rovnoměrně lesklého podkladu provést v případě hrubých podkladů 2 nátěry. Pracovní náčiní omýt ihned po použití vodou. Nezpracovávat při teplotách nižších než +5°C!

Bezpečnostní odkazy:

Při styku s kůží omýt vodou, dobře opláchnout. Při zasažení očí vymýt velkým množstvím vody. Po požití vyhledat lékaře. Před přestávkami a po ukončení práce omýt ruce. Podrobné pokyny – bezpečnostní list.

Zneškodnění obalů:

Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako plastový odpad.

Skladování:

Přípravek skladovat pouze v originálním balení, pečlivě uzavřený a uložený tak, aby byla vyloučena možnost úniku. Neskladovat na volném prostranství, skladovat při teplotách vyšších než 0°C, zabránit zmrznutí!

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

 

Prodáváme pouze zboží ověřených světových značek a výrobců

Platební metody